Η Σικελία στο πέρασμα του χρόνου

2018-10-23T09:55:40+03:00

Η Σικελία στο πέρασμα του χρόνου φέρει πολλά τοπωνύμια. Στα νοτιοδυτικά, υπάρχουν πολλά τοπωνύμια αραβικής καταγωγής. Είναι κατάλοιπα της αραβικής κυριαρχίας στο μεσαίωνα που διαδέχθηκε τη βυζαντινή. Σε επίπεδο τοπωνυμίων, το σικελικό μωσαϊκό συμπληρώνουν φοινικικές και λατινικές λέξεις και, όπως είναι φυσικό, από τη σύγχρονη ιταλική γλώσσα. Η Σικελία στο [...]