Το βραχοχώρι της Λυκίας

2018-10-17T11:17:11+03:00

Το Λιβίσσι το βραχοχώρι της Λυκίας είναι μετεξέλιξη της αρχαίας ελληνικής πόλης Λεβέσσος, γι’ αυτό και στη σχετική βιβλιογραφία υπάρχει και ως Λεβίσσι ή Λειβίσσι. Βρίσκεται στην περιοχή της αρχαίας Λυκίας, ανατολικά της Ρόδου. Σύμφωνα με το διοικητικό σύστημα της Τουρκίας υπάγεται στο νομό της Muğla. Το βραχοχώρι της Λυκίας [...]