Γενική και δοτική στα γερμανικά

2020-03-30T22:21:28+03:00

Γενική και δοτική στα γερμανικά μια αντιπαράθεση με προβλέψιμο τέλος Η γενική και δοτική στα γερμανικά είναι οι πτώσεις που παραπέμπουν σε μία αντιπαράθεση με προβλέψιμο τέλος. Σε αντίθεση με τα ελληνικά, όπου η γενική είναι μια δυναμική πτώση, στα γερμανικά, η γενική (Genitiv) φθίνει χρόνο με το χρόνο, παραχωρώντας [...]