Οι ιταλικές κυριαρχίες στην Ελλάδα

2018-04-25T12:12:39+03:00

Ανατρέχοντας στην ιστορία μπορούμε να μιλήσουμε για τις ιταλικές κυριαρχίες στην Ελλάδα αναφέροντας τα παρακάτω γεγονότα. Το 1204 η Δ' Σταυροφορία (Quarta Crociata) εκτρέπεται από τον αρχικό της στόχο που ήταν η κατάκτηση των Αγίων Τόπων και καταλήγει στην κατάληψη της Κωνσταντινούπολης από τους σιδηρόφρακτους ιππότες της Δύσης. Έτσι λοιπόν, [...]