Η γιορτή Hıdırellez

2020-05-21T23:10:17+03:00

Η γιορτή Hıdırellez ένα εαρινό φεστιβάλ χρωμάτων και αφθονίας Η γιορτή Hıdırellez έχει ρίζες κάπως δυσδιάκριτες. Έχουν κάποια συνάφεια με προϊσλαμικές παραδόσεις. Υπήρχαν στην Κεντρική Ασία, οι οποίες συνδυάστηκαν ή συγχωνεύτηκαν με παρόμοιες παραδόσεις που υπήρχαν στη Μικρά Ασία (Anadolu). H σύνθετη λέξη Hıdırellez δε διευκολύνει πολύ την κατάσταση. Μόνο [...]