Η εκπαίδευση στην Κίνα

2019-11-29T15:54:35+02:00

Η εκπαίδευση στην Κίνα έχει ιδιαίτερη βαρύτητα και σημασία. Βασικά, η σχολική χρονιά χωρίζεται σε 2 εξάμηνα. Συγκεκριμένα, το πρώτο εξάμηνο διαρκεί από το Σεπτέμβριο μέχρι το τέλος Ιανουαρίου και το δεύτερο από το Μάρτιο μέχρι το τέλος Ιουνίου. Η εκπαίδευση στην Κίνα ορίζει ότι οι διακοπές περιλαμβάνουν : · [...]