Η ελληνική παρουσία στην Τουρκία

2018-08-02T02:34:22+03:00

Η ελληνική παρουσία στην Τουρκία είναι έντονη σε διάφορους τομείς. Στο έδαφος της σύγχρονης Τουρκίας, έδρασαν στο παρελθόν πολλοί μεγάλοι πολιτισμοί. Τα μνημεία τους είναι διάσπαρτα σ’ όλη τη χώρα.   Αναφορικά θα λέγαμε ότι, η ελληνική παρουσία στην Τουρκία διακρίνεται στους αρχαιολογικούς χώρους της Μιλήτου και της Πριήνης. Βρίσκονται [...]