Η ιστορία της çatalhöyül

2020-02-27T14:47:56+02:00

Η ιστορία της çatalhöyül μία πόλη που άντεξε Τα ευρήματα κατοικημένων αρχαιολογικών χώρων αποδεικνύουν ότι υπάρχουν περιοχές που άντεξαν εδώ και χιλιετηρίδες στις αντιξοότητες και στις επιδρομές που έγιναν στη ροή της ιστορίας. Πράγματι, πρόκειται για ανεκτίμητης αξίας τόπους, που πλούτισαν την εθνική περιουσία της εκάστοτε χώρας και έγιναν πόλοι [...]