Η κινεζική γραμματική

2020-03-24T11:01:54+02:00

Η κινεζική γραμματική και οι άλλες γλώσσες Η κινεζική γραμματική είναι σχετικά απλή σε σχέση με εκείνη των ινδοευρωπαϊκών γλωσσών. Βασίζεται μόνο στη συντακτική αλλαγή των όρων μέσα σε μια πρόταση. Επιπλέον, η κινεζική γραμματική δεν έχει άρθρα, γένη, πτώσεις, αριθμούς ή ρηματικούς τύπους. Οι μεταβατικές προτάσεις έχουν συγκεκριμένη δομή. [...]