Η μουσική fado στη Βραζιλία

2019-04-11T10:38:09+03:00

Η μουσική fado στη Βραζιλία Η μουσική fado στη Βραζιλία παρουσιάζεται διαφορετική από την Πορτογαλία. Η Βραζιλία είναι μια χώρα στην οποία κυριαρχούσαν πάντα εύθυμα, «χορευτικά» είδη μουσικής, όπως η σάμπα. Γι’ αυτό, για πολλές δεκαετίες, υπήρχαν σαφή όρια ανάμεσα στο παραδοσιακό fado από την Πορτογαλία και τους πιο ζωηρούς [...]