Η πόλη Spoleto στη Perugia

2019-07-10T16:56:40+03:00

Η πόλη  Spoleto, μία επαρχία στη Perugia Η πόλη  Spoleto στη Perugia είναι μία μικρή επαρχία  με 40.000 κατοίκους . Είναι μία περιοχή κατοικημένη από τους προϊστορικούς χρόνους.  Συγκεκριμένα από την εποχή του χαλκού, από το τέλος ΧΙΙ με ΧΙ αιώνα. Κατά την εποχή του σιδήρου η πόλη Spoleto ήταν [...]