Η σουηδική λέξη gökotta

2020-04-02T21:56:57+03:00

Η σουηδική λέξη gökotta κι η ερμηνεία της Η σουηδική λέξη gökotta ανήκει σε μια κατηγορία λέξεων που μεταφράζονται δύσκολα. Βασικά, είναι συνδεδεμένη με τις συνήθειες των Σουηδών, που σχετίζονται άμεσα με το φυσικό περιβάλλον. Συγκεκριμένα, πλησιάζει αρκετά στο συναίσθημα που τρέφουν οι Σουηδοί για τη φύση. Επίσης, και την [...]