Η τουρκική γλώσσα

2018-07-24T13:51:12+03:00

Η τουρκική γλώσσα είναι μια συγκολλητική γλώσσα και ως τέτοια διέπεται από διαφορετικούς κανόνες απ’ ότι οι ινδοευρωπαϊκές γλώσσες. Αυτό δεν αφορά μόνο στη μορφολογία, δηλαδή στο πώς είναι δομημένες οι λέξεις, αλλά και στον τρόπο προφοράς και τη μελωδία των προτάσεων. Πράγματι, η τουρκική γλώσσα υπακούει σε δυο φωνηεντικές [...]