Η υγεία στην Σουηδία

2019-11-29T16:18:25+02:00

Η υγεία στη Σουηδία βασίζεται στην άριστη δομή του ιατρικού συστήματος. Βασικά, χωρίζεται σε τρία επίπεδα : · Το κεντρικό σύστημα (Socialstyrelsen και Folkhälsoinstituet) · Το περιφερειακό σύστημα με 21 συμβούλια (Landsting) · Το τοπικό σύστημα που διασφαλίζει την περίθαλψη κατ’οίκον. Μια σημαντική υπηρεσία, εφόσον μεγάλο τμήμα του σουηδικού πληθυσμού [...]