Ιστορικές πρωτεύουσες της Κίνας

2019-05-29T10:07:04+03:00

Οι ιστορικές πρωτεύουσες της Κίνας και οι δυναστείες Οι ιστορικές πρωτεύουσες της Κίνας είναι οι πόλεις που, μέσα στο πέρασμα του χρόνου, καθιερώθηκαν σαν πρωτεύουσες της χώρας. Φυσικά, αναφερόμαστε στην εποχή όπου η Κίνα ήταν χωρισμένη και διοικούνταν από διαφορετικές δυναστείες. Οι ιστορικές πρωτεύουσες της Κίνας είναι λοιπόν οι εξής: [...]