Η σχολή της Γένοβας και το ιταλικό τραγούδι

2018-03-16T20:14:05+02:00

Η σχολή της Γένοβας και το ιταλικό τραγούδι είναι δύο πράγματα άμεσα συνυφασμένα. Η σχολή της Γένοβας (Genova) είναι ένα καλλιτεχνικό κίνημα που δημιουργήθηκε τη δεκαετία του ’60 στην ομώνυμη ιταλική πόλη. Αντιπροσωπεύει το τραγούδι του δημιουργού (la canzone d’autore). Αυτό το καλλιτεχνικό κίνημα έφερε μεγάλη αλλαγή στην ιταλική παραδοσιακή [...]