Οι χαιρετισμοί στα ιταλικά

2018-02-02T11:03:57+02:00

Οι χαιρετισμοί στα ιταλικά είναι οι πρώτες λέξεις που μαθαίνουμε όταν αρχίζουμε να επικοινωνούμε.   Στα ιταλικά καλημερίζουμε με το buongiorno και καλησπερίζουμε με το buonasera. Πολλές φορές αποδίδεται μαζί και ο τίτλος Signora, Signore, Signorina ή ακόμη buongiorno professore (καλημέρα καθηγητά) κ.λ.π, όταν υπάρχει κάποια σχετική γνωριμία μεταξύ των [...]