Κανόνες κινεζικής γραμματικής

2020-04-02T10:11:44+03:00

Κανόνες κινεζικής γραμματικής και η κτήση Οι κανόνες κινεζικής γραμματικής, όπως είδαμε είναι πολύ απλοί. Ο κάθε καθηγητής κινεζικών χειρίζεται με απλό τρόπο αυτούς τους κανόνες κινεζικής γραμματικής. Σε αυτό συμβάλλει το γεγονός ότι δεν υπάρχουν γένη, πτώσεις, αριθμοί και ρηματικοί τύποι. Κτήση Για να εκφράσουμε την κτήση στην κινεζική [...]