Ελληνικά σχολεία της Κωνσταντινούπολης

2018-09-06T13:32:47+03:00

Ο 19ος αιώνας είναι η εποχή που τα σχολικά δίκτυα εξαπλώνονται σ’ όλη την Ευρώπη. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία, στο σύνολό της, αλλά και η καθεμία από τις θρησκευτικές ομάδες διαφόρων εθνών που την απάρτιζαν εκείνη την εποχή, ακολούθησαν αυτή τη διαδικασία. Δεδομένου ότι ίσχυε ακόμα ο θεσμός των θρησκευτικών «μιλλέτ». [...]