Δωρεάν μαθήματα μέσω προγραμμάτων ΛΑΕΚ

2016-09-30T11:07:05+03:00

Αν είστε εργαζόμενοι, η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας μπορεί να γίνει δωρεάν, καθώς μπορείτε να επωφεληθείτε από τα Προγράμματα ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ. ΛΑΕΚ είναι ο Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση, ένας λογαριασμός που διαχειρίζεται ο ΟΑΕΔ και τα έσοδα του οποίου προέρχονται από μέρος των εργοδοτικών εισφορών [...]