Το μουσικό όργανο μπαλαλάικα

2019-08-10T14:15:28+03:00

Το μουσικό όργανο μπαλαλάικα και η ιστορία του Το μουσικό όργανο μπαλαλάικα είναι το πιο διαδεδομένο στη Ρωσία. Επίσης αποτελεί το χαρακτηριστικό και το πιο γνωστό ρωσικό μουσικό όργανο σε παγκόσμια κλίμακα. Το μουσικό όργανο μπαλαλάικα έχει πολύ παλιά ιστορία. Πράγματι, άρχισε να χρησιμοποιείται στη Ρωσία, ήδη από τον 13ο [...]