Η Σουηδία κι οι νέες τεχνολογίες

2018-06-01T15:30:46+03:00

Η Σουηδία κι οι νέες τεχνολογίες είναι άρρηκτα συνυφασμένες. Η Σουηδία είναι μία χώρα που συγκαταλέγεται μεταξύ των πρώτων χωρών, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως. Ο βασικός παράγοντας που συμβάλλει στο να είναι μία τόσο προηγμένη χώρα είναι το υψηλό βιοτικό επίπεδο των κατοίκων της. Επίσης, η Σουηδία [...]