Οι σύνθετες λέξεις στα ισπανικά

2020-03-06T17:16:43+03:00

Σύνθετες λέξεις είναι εκείνες που προέρχονται από το συνδυασμό δύο διαφορετικών λέξεων (συνθετικών) παράγοντας έτσι μια νέα λέξη με διαφορετικό νόημα. Οι σύνθετες λέξεις στα ισπανικά σχηματίζονται με το συνδυασμό διαφόρων μερών του λόγου. Οι συνηθέστεροι συνδυασμοί είναι οι εξής: Ουσιαστικό + ουσιαστικό: Telaraña (tela+ araña), Coliflor (col+ flor) Ουσιαστικό [...]