Ο κινεζικός γάμος

2018-08-02T12:28:06+03:00

Ο κινέζικος γάμος βασικά τηρεί τις παραδόσεις της χώρας, μπορεί όμως να τελεστεί με το δυτικό τρόπο, ή ακόμη να γίνουν και οι δυο τελετές μαζί. Διοργανώνεται μήνες πριν και δεν γίνονται πολιτικοί γάμοι. Ο κινέζικος γάμος τελείται σε εστιατόριο και όχι σε ναό ή σε δημαρχείο. Συγκεκριμένα, σε μια [...]