Ο Οίκος της Σαβοΐας

2019-08-10T00:13:10+03:00

Οι Οίκος της Σαβοΐας στο Piemonte Την πρώιμη νεότερη εποχή (16ος – 18ος αι.), οι πόλεμοι διαδοχής στο όνομα της μιας ή της άλλης δυναστείας ήταν συνηθέστατο φαινόμενο στην Ευρώπη. Μετά από έναν τέτοιο πόλεμο το 1559, ο Οίκος της Σαβοΐας (Ιταλικά: Casa Savoia) εγκαταστάθηκε οριστικά στο Piemonte. Η δυναστεία [...]