Το πανεπιστήμιο του Μονάχου

2018-07-10T09:49:39+03:00

Το πανεπιστήμιο του Μονάχου (Ludwig-Maximilians-Uninversität München) ιδρύθηκε στο ύστερο του 15ο αιώνα και μάλιστα στη γειτονική πόλη Ingolstadt. Το σημερινό κτήριο, όπως άλλωστε προδίδει η αρχιτεκτονική του, είναι από τα μέσα του 19ου αιώνα. Τις τελευταίες δεκαετίες, πολλές σχολές έχουν μεταφερθεί σε γειτονικά κτήρια ή σε διαφορετικά σημεία της πόλης [...]