Οι πιστοποιήσεις γλωσσομάθειας

2018-05-18T14:04:16+03:00

Οι πιστοποιήσεις γλωσσομάθειας στις μέρες μας αποτελούν, τώρα πια, μια απαραίτητη προϋπόθεση για την κατάκτηση μιας θέσης εργασίας. Είναι βασική προϋπόθεση για όσους επιθυμούν να σπουδάσουν σε διάφορα πανεπιστήμια του εξωτερικού, όπως π.χ. στην Ιταλία. Είναι πολλοί οι νέοι που το αποφασίζουν ή που συμμετέχουν σε προγράμματα Erasmus. Άλλες φορές [...]