Ο πύργος Guinigi της πόλης Lucca

2018-06-22T17:03:05+03:00

Ο πύργος Guinigi της πόλης Lucca πήρε το όνομά του από την οικογένεια Guinigi. Οι Guinigi ήταν μια ισχυρή και πλούσια οικογένεια του 14ου αιώνα, η οποία έκτισε τον πύργο αυτόν στην πόλη Lucca το 1390, θέλοντας να δείξει τη δύναμή της. Ο πύργος Guinigi της πόλης Lucca είναι ο [...]