Όλοι έχουν δικαίωμα στη μόρφωση

2018-05-25T11:44:41+03:00

Όλοι έχουν δικαίωμα στη μόρφωση. Κάθε άνθρωπος δικαιούται να φοιτήσει στη σχολή προτίμησής του, να αισθανθεί φοιτητής έχοντας αποκτήσει τη φοιτητική ταυτότητα. Καθώς και να παρακολουθεί ανελλιπώς τα μαθήματα βάσει του προγράμματος σπουδών της σχολής της δικής του επιλογής. Κατά τη διάρκεια αυτής της φοιτητικής πορείας θα ζήσει τα φοιτητικά [...]