Σχηματισμός passato prossimo με essere

2020-04-24T23:26:12+03:00

Σχηματισμός passato prossimo με essere και ρήματα Ο σχηματισμός passato prossimo με essere είναι ένα γραμματικό φαινόμενο που θα απασχολήσει το σημερινό μας άρθρο. Ρήματα που συντάσσονται με ESSERE: Τα αμετάβατα ρήματα που εκφράζουν κίνηση, με την έννοια της μετάβασης από ένα σημείο σε ένα άλλο και, άρα προϋποθέτουν ένα [...]