Το σύγχρονο προφίλ της Σικελίας

2018-10-24T10:50:50+03:00

Η Σικελία και οι ρίζες δυο σύγχρονων προβλημάτων την χαρακτηρίζουν. Το σύγχρονο προφίλ της Σικελίας βασίζεται σε δυο ζητήματα. Ζητήματα που έχουν τις ρίζες τους στην εποχή της ισπανικής κυριαρχίας (15ος – 18ος αιώνα). Οι αντιβασιλείς που κυβέρνησαν αυτή την εποχή στηρίχθηκαν στους ντόπιους ευγενείς (Titulados). Αυτοί αρχικά έμεναν κοντά [...]