Το βυζαντινό υδραγωγείο

2020-01-13T10:27:28+03:00

Το βυζαντινό υδραγωγείο, το «Βυθισμένο Παλάτι» της Κωνσταντινούπολης Την εποχή του Βυζαντίου, χτίστηκαν στην Κωνσταντινούπολη υπόγειες δεξαμενές (στέρνες) για τις ανάγκες υδροδότησης. Η βυζαντινή Κωνσταντινούπολη, σε ορισμένες εποχές, έφτασε να έχει αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους. Και την εποχή των Οθωμανών, αφού πέρασαν οι πρώτες «μουδιασμένες» δεκαετίες μετά το 1453, ξεκίνησε [...]