Το Ιμαρέτ

2019-12-12T09:43:27+03:00

Για τη στήλη μας που αφορά στην Τουρκική γλώσσα και πολιτισμό παραθέτουμε τη σημασία του λήμματος Ιμαρέτ. Στα περισσότερα λεξικά της σύγχρονης τουρκικής γλώσσας, το λήμμα «Ιμαρέτ» παραλείπεται. Συγκεκριμένα αντ' αυτού, υπάρχει στον αλφαβητικό κατάλογο το λήμμα «Ιμαρετχανέ». Το λεξικό της Ιδρύματος Τουρκικής Γλώσσας (Türk Dil Kurumu), στην διαδικτυακή του [...]