Το Μεταφραστικό Γραφείο

2019-04-12T12:08:29+03:00

Το Μεταφραστικό Γραφείο της Κωνσταντινούπολης Το Μεταφραστικό Γραφείο της Κωνσταντινούπολης ιδρύθηκε γύρω στο 1830. Η αφορμή γι’ αυτό ήταν ότι τα Οθωμανικά τουρκικά χρησιμοποιούνταν από λίγους. Η Οθωμανική τουρκική παρέμεινε η επίσημη γλώσσα του οθωμανικού κράτους μέχρι το 1923. Η αλήθεια είναι ότι παρέμεινε η γλώσσα των λογίων και περιοριζόταν [...]