Το μόριο «si passivante»

2019-05-24T10:32:23+03:00

Το μόριο «si passivante» της ιταλικής γραμματικής Το μόριο «si passivante» είναι ένα σημαντικό γραμματικό φαινόμενο της ιταλικής γλώσσας. Σχετικά αναφέρουμε ότι για τον σχηματισμό της παθητικής φωνής (forma passiva) χρησιμοποιείται ακολουθούμενο από το γ' ενικό ή γ’ πληθυντικό πρόσωπο του ρήματος της ενεργητικής φωνής, π.χ.: Si sente un rumore [...]