Το χαρέμι των Οθωμανών σουλτάνων

2019-08-22T12:51:36+03:00

Το χαρέμι των Οθωμανών σουλτάνων στο παλάτι Τοπκαπί Το χαρέμι των Οθωμανών σουλτάνων ήταν ένας κλειστός χώρος με τους δικούς του κανόνες. Στο Παλάτι του Τοπκαπί, το χαρέμι ήταν ένα δαιδαλώδες συγκρότημα, αποκομμένο από το έξω κόσμο. Κανείς δεν είχε πρόσβαση σ’ αυτό εκτός από τον εκάστοτε σουλτάνο και την [...]