Οι μουσικοί της Σμύρνης

2019-11-11T16:10:04+03:00

Οι μουσικοί στη ζωή της Σμύρνης Οι μουσικοί της Σμύρνης έπαιζαν σε διάφορα κέντρα διασκέδασης σε απομακρυσμένους μαχαλάδες και, γενικά, στα προάστια έξω από την πόλη. Η Σμύρνη ήταν ένα από τα πιο σημαντικά λιμάνια της Μεσογείου. Ακόμα και πριν γίνει η μεγάλη καταστροφή της. Είχε δε, σιδηροδρομικές δομές, με [...]