Il participio presente

2020-04-04T22:43:13+03:00

Il participio presente, η μετοχή ενεστώτα Il participio presente, η μετοχή ενεστώτα στα ιταλικά, είναι ένα γραμματικό φαινόμενο της γλώσσας. Ο μαθητής που παρακολουθεί μαθήματα ιταλικών, μελετά και αναλύει κανόνες γραμματικής. Επίσης, εξασκείται με διάφορες γραπτές και προφορικές ασκήσεις. Έτσι, φυσικό επακόλουθο είναι να διδαχθεί από τον καθηγητή του και [...]