L’ imperfetto indicativo

2020-04-04T22:48:34+03:00

L’ imperfetto indicativo, η οριστική παρατατικού L’ imperfetto indicativo η οριστική παρατατικού στα ιταλικά είναι το γραμματικό φαινόμενο που θα αναλύσουμε στο σημερινό μας. Η χρήση της οριστικής παρατατικού είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο της ιταλικής γραμματικής. Αξίζει τον κόπο να το αναλύσουμε, ώστε να γίνει ακόμα πιο κατανοητό στους σπουδαστές [...]