Η χρήση των προθέσεων στην ιταλική γλώσσα

2017-10-31T16:30:25+02:00

Προθέσεις είναι εκείνες οι λέξεις που καθορίζουν τις σχέσεις μεταξύ των διαφόρων μερών της πρότασης ή μεταξύ προτάσεων. Η θέση τους στο λόγο είναι τόσο απαραίτητη και σημαντική, ώστε, αν αφαιρεθούν, τότε η φράση μπορεί να μην έχει νόημα, ή να αποκτά τελείως διαφορετική σημασία όταν χρησιμοποιούνται με επίθετα, ουσιαστικά, [...]