Proteção do ambiente

2020-03-19T22:04:20+02:00

Proteção do ambiente η προστασία του περιβάλλοντος Proteção do ambiente, στα πορτογαλικά σημαίνει προστασία του περιβάλλοντος. Ο σπουδαστής που παρακολουθεί μαθήματα πορτογαλικών, εκτός από την εκμάθηση της γλώσσας, εμβαθύνει και στον πολιτισμό της χώρας. Ένα σημαντικό κεφάλαιο που διδάσκεται στα μαθήματα πορτογαλικών είναι και η προστασία του περιβάλλοντος,  proteção do [...]